Opis realizacji

Siedziba ZUS w Warszawie

Wykonanie w imieniu INWESTORA czynności zastępstwa inwestycyjnego oraz kontroli nad prawidłową koordynacją robót w okresie realizacji inwestycji „Budowa obiektu Centralnego Ośrodka Obliczeniowego i Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej”