Opis realizacji

Budynek wielofunkcyjny w Grodzisku Maz.

Kompleksowy nadzór inwestorski wraz z koordynacją zadania pod nazwą: Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb Domu Kultury w Grodzisku Mazowieckim wraz z przebudową infrastruktury technicznej wokół obiektu.