Opis realizacji

Oczyszczalnia ścieków w Skierniewicach

Pełnienie funkcji Inżyniera/ Menadżera projektu przy realizacji inwestycji: Aktywizacja rozwoju gospodarczego w Skierniewicach – Phare SSG 2002 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skierniewicach