Opis realizacji

Ratusz Staromiejski w Elblągu

Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji projektu pn.: „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”