Opis realizacji

Dom Kultury w Sierpcu

Pełnienie z najwyższą starannością funkcji inwestora zastępczego nad realizacją oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego "Adaptacja i rozbudowa Domu Kultury w Sierpcu"