Opis realizacji

Budowa centrum ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej z lokalizacją w Zabrzu

Pełniliśmy obowiązki inwestora zastępczego (poprzez przygotowanie, organizację i realizację procesu inwestycyjnego oraz jego nadzór i rozliczenie) przy budowie centrum ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej z lokalizacją w Zabrzu.


Wartość inwestycji: 111 000 000,00 PLN brutto


Kubatura obiektu: 220 000 m
3