Opis realizacji

Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn. Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.