Opis realizacji

Przeprawa mostowa w Płocku

Nadzór Inwestorski nad budową dróg dojazdowych do przeprawy mostowej w Płocku