Opis realizacji

Budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego przy ul. Granicznej w Mińsku Mazowieckim

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn. Budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego przy ul. Granicznej w Mińsku Mazowieckim

Zamawiający: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki