Opis realizacji

Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn. Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2

 

Wartość inwestycji: ok. 300 000 000,00 PLN.


Zamawiający: Urząd Miasta Łodzi