Opis realizacji

Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn. Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie


Zamawiający: Gmina Miejska Iława