Opis realizacji

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn. Renowacja Teatru Starego w Lublinie


Zamawiający: Gmina Miasto Lublin