Opis realizacji

Budynek Sądu w Białymstoku

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pt.: „Budowa Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno-wschodniej Polski”