Opis realizacji

Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji przy ulicy Grunwaldzkiej w Słupsku

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji przy ulicy Grunwaldzkiej w Słupsku


Zamawiający: Gmina Miejska Słupsk, w imieniu i na rzecz której działa Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku