Opis realizacji

PRZEBUDOWA I REMONT TEATRU TAŃCA W BYTOMIU

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn.  PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO KRAKOWSKIEJ PWST CELEM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI ORAZ WARUNKÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TEATRU TAŃCA W BYTOMIU

Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie