Opis realizacji

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

Zarządzanie i nadzorowanie kontraktu pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku