Opis realizacji

Budowa budynku Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie

Zarządzanie i nadzór nad inwestycją pn.: Budowa budynku Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie

Zamawiający: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” z siedzibą w Krakowie