Opis realizacji

Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe – wielofunkcyjna sala koncertowa w Toruniu

Zarządzanie i nadzór nad inwestycją pn.: Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe – wielofunkcyjna sala koncertowa w Toruniu

Zamawiający: Gmina Miasta Toruń.