Opis realizacji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji realizowanej przez PWSZ  w  Elblągu  zgodnie  z  projektem  dofinansowywanym  z  Programu  Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.1. Infrastruktura Uczelni Wyższych pt.: "Rozbudowa   i   modernizacja   infrastruktury   dydaktycznej   PWSZ   w   Elblągu   służącej   do kształcenia  kadr   nowoczesnej   gospodarki,   ze   szczególnym nastawieniem   na  nowoczesne technologie informatyczne"