Opis realizacji

Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Zarządzanie i nadzorowanie inwestycji pn. „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, na nieruchomościach położonych w Gdańsku w rejonie ulicy Wałowej – Stara Stocznia o powierzchni 17.000 mkw.

Zamawiający:

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w organizacji)

80-831 Gdańsk ul.Długa 81/83

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.muzeum1939.pl

Termin realizacji inwestycji: 2011 - 2014