Opis realizacji

Zamek Krówlewski w Warszawie

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań:

1) Przebudowa i remont Pałacu Pod Blachą (rejestr zabytków nr 620/2)

2) Przebudowa Arkad Kubickiego i Stancji Saskich (rejestr zabytków nr 620/3)

3) Rekompozycja ogrodów Zamku Królewskiego

4) Remont dachu i elewacji Zamku Królewskiego

5) Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Zamku Królewskiego

6) Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej w Sali Canaletta, Rycerskiej i Tronowej Zamku Królewskiego

7) Korekta architektoniczna wystroju wnętrza, oraz prace konserwatorskie w Sali Canaletta

8) Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego Zamku Królewskiego

9) Modernizacja systemu elektroenergetycznego - remont i modernizacja rozdzielni SN-15kV

10) Modernizacja automatycznego systemu samo gaszenia gazem w celu eliminacji halonu oraz uzupełnienie systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o klapy przeciwpożarowe i urządzenia oddymiające w Zamku Królewskim (rejestr zabytków nr 620/1)